Công Ty Nhựa Dương Gia

 • Địa chỉ:

  28/13, Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM

 • Điện Thoại:

  +84 - 8 - 3961 3221

 • Fax:

  +84 - 8 - 3961 3220

 • Email:
  lamvanroi@duonggiaplastic.com

Điện Thoại: +84 - 8 - 3961 3221
Email: lamvanroi@duonggiaplastic.com

Tổng lượng truy cập: